7. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

Termín konania: 26.-30.03.2019

Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Začiatok: 14.00 hod.