terkep

ZKUŠENOSTI. INOVACE. ÚSPĚCH.
Společnost Rostelmash je již léta ve světě uznávanou společností na výrobu zemědělské techniky. Jejich odbornost spočívá hlavně v širokém spektru jejich zkušeností.
V současnosti vlastní Rostelmash 13 takových výrobních závodů na celém světě. Jejich cílem je výroba strojů s vysokou efektivitou práce, které jsou schopné nevyššího výkonu v jakýchkoliv podmínkách daného podniku.
Dnes vyrábí společnost Rostelmash 24 druhů různých zemědělských a komunálních zařízení. Každý zákazník, od nejmenšího až po ten největší podnik v daném regiónu, má možnost volby více jak 150 modelů a variací různých strojů s nejvyšší efektivitou.

 

Dne 31.03.2017 jsme v sídle naší společnosti zorganizovali pro naše zákazníky velkolepý Den otevřených dveří. Během celého dne nás provázelo krásné slunečné počasí, dobrá nálada a bohatý doprovodný program. Svou návštěvou nás poctili přes 120 návštěvníků, kteří si měli možnost prohlédnout vystavené zemědělské stroje především značky ROSTSELMASH a poslechnout cenné přednášky od odborníků. Všem zúčastněným děkujeme za účast a ti z Vás, kteří přijít nemohli, si mohou prohlédnout alespoň sestřih krátkého videa.